ario

Ario

بازی آریو یک بازی اکشن- ماجراجویی در قالب محیط سه بعدی دوربین از کنار  است. تم اصلی بازی، پلتفرمینگ سریع با مسیری مشخص و گویا است، نیاز به فرز بودن ، رخ دادن حوادث پیش[…]